O mnie

Paweł Bałos, mgr inż.: posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym i budynkach zabytkowych (uprawnienia budowlane od 1990 roku).

Doświadczenie, wybrane funkcje i osiągnięcia:

  • wiodący inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, inżynier rezydent na takich budowach jak Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie czy Muzeum Sztuki T. Kantora – ODSTK Cricoteka;
  • uprzednio kierownik kontroli jakości w jednym z większych przedsiębiorstw budowlanych Krakowa;
  • prowadzi szkolenia przy małopolskim oddziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowalnych (PZITB) oraz dla firm prywatnych;
  • sędzia Sądu Konkursowego w ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB);
  • doradca i autor pisma MURATOR;
  • uczestnik konferencji i dyskusji istotnych dla środowiska budowlanego.

Przykładowe realizacje:

Budownictwo mieszkaniowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Śliwkowej w Krakowie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej.

Muzeum Narodowe w Krakowie [2014 – 2016]

Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej i inżyniera rezydenta.

Forty Krakowskie [2015]

Przebudowa i remont konserwatorski zachowanych części Fortu nr 52a „Łapianka” zlokalizowanego na dz. nr 576/4 obręb 68 Podgórze przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej - pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Żłobek nr 30 [2011]

Odbudowa budynku żłobka samorządowego nr 30 wraz z infrastrukturą ul. Majora w Krakowie - pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach.

Muzeum Sztuki T. Kantora [2010 – 2014]

Budowa budynku Muzeum Sztuki T. Kantora – ODSTK Cricoteka w Krakowie – najpierw inspektor nadzoru potem kierownik projektu inwestycyjnego.